Instal·lacions Celrà ofereix els serveis d'instal·lació i reparacions següents:
 

 ELECTRICITAT
 FONTANERIA
 GAS
 CALEFACCIÓ
 CLIMATITZACIÓ
 TELECOMUNICACIONS
 ENERGIES RENOVABLES
 DOMÒTICA