Instal·lacions Celrà som una empresa instal·ladora mantenidora dedicada a oferir servei tant a les obres de nova construcció com a edificacions ja existents.

Projectar, dimensionar, calcular, executar qualsevol tipologia d'instal·lació és l'objectiu que tan sols pretén retornar la confiança dipositada pel propi client. La nostra prioritat és garantir un servei de qualitat, amb un ampli ventall de possibilitats i demostrar una gran capacitat de treball.

L'esperit no és altre que aconseguir òptimes solucions a la vegada que la satisfacció del client.NOTICIES
 
ELECTRICITAT
CLIMA
GAS/SOLAR
CALEFACCI�
   
KNX